Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 marca 2024 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, ul. Widok 2,
05-480 Karczew –z dopiskiem „Konkurs poetycki”Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, tel.: 22/ 780-65-17, e-mail:
kultura@gminakarczew.pl.O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani
telefonicznie oraz w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronie
www.ckis.karczew.pl

Link do regulaminu

Załącznik

Konkurs
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

Klauzula-zgody-2023_1_.docx

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"V Otwarty Konkurs Poetycki im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki"

http://www.suchowola.pl/

Szczegóły w zakładce "Konkursy.


Informacje o konkursach 

"V Otwarty Konkurs Poetycki im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki"

http://www.suchowola.pl/ w zakładce Ogłoszenia

regulamin_2022_r__-_konkurs_im_J__Popieluszki.pdf

Serdecznie zapraszamy osoby uzdolnione talentem pisarskim do udziału w konkursie poetyckim związanym z osobą bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 września 2022 r. na adres Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli, a uroczyste podsumowanie nastąpi 11 listopada 2022 r. w Suchowoli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REGULAMIN_XXXII_OGOLNOPOLSKIEGO_KONKURSU_POETYCKIEGO_IM__JANA_KRZEWNIAKA_1_-1.pdf

Zalacznik_nr_1_-_OSWIADCZENIE_UCZESTNIKA-1.pdf

Zalacznik_nr_2_-_OSWIADCZENIE_O_WYRAZENIU_ZGODY.pdf

https://aktualnekonkursy.pl/konkursy-literackie

Na prośbę red. naczelnego Głosu Karczewa zamieszczamy regulamin konkursu :

Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (dawniej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury), i Redakcja "Głosu Karczewa" ogłaszają

 

XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Jana Krzewniaka

 

Regulamin Konkursu

 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu pięciu utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail, podpisaną: Klauzulę Informacyjną dołączoną do regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych.

5. Prace należy nadsyłać do 20 marca 2020 roku na adres: Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, 05 - 480 Karczew, ul. Widok 2 z dopiskiem "Konkurs poetycki". Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.

7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda I stopnia ……………………………….3.000 złotych

Nagroda II stopnia ………………………………2.000 złotych

Nagroda III stopnia …………………………......1.500 złotych

Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, 1000 złotych

Nagroda "Głosu Karczewa" ……………………… 500 złotych

Nagroda Parafii Karczew………………………..…500 złotych

oraz 4 wyróżnienia po ……………………………. 250 złotych

8. Nagroda Głosu Karczewa oraz Nagroda Centrum Kultury i Sportu w Karczewie, zostaną przyznane w pierwszej kolejności za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.

9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w piątek 12 czerwca 2020 roku.             O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.

13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

14. Koszty wyżywienia i noclegów podczas imprezy finałowej pokrywają organizatorzy.

15.Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078

W załączniku treść regulaminu i dodatkowe formularze:

 Krzewniak_2020-2.docx

Link:

http://mgok.karczew.pl/xxxi-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-jana-krzewniaka/

Koszyk

Koszyk jest pusty.

google-site-verification: google4aebcb7c9a4e06c8.html